Về Chudu43.com

 

Chudu43.com là nền tảng kết nối nhu cầu thuê dịch vụ lưu trú du lịch giữa: Bên cung cấp dịch vụ lưu trú du lịch & Bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú du lịch. 

Chudu43.com  không kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, mà chỉ hoạt động như một trung gian kết nối và cung cấp dịch vụ đặt phòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Chudu43.com.

Bên cung cấp chỗ nghỉ: Được gọi là Đối tác chỗ nghỉ, là bên chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý cho thuê, đã đăng ký chỗ nghỉ trên Chudu43.com.

Khách hàng: Là khách du lịch có nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt phòng thông qua Chudu43.com, gọi chung là Khách Hàng.

Dịch vụ mà Chudu43.com cung cấp : Bao gồm: Đặt phòng lưu trú du lịch (chỗ nghỉ); Đặt tour du lịch; Các sản phẩm du lịch khác.

 

Thông Tin Liên Hệ

Số điện thoại: 08.9986.4248 (Call/ Zalo)

Địa chỉ Email: booking@chudu43.com