Tuyển Dụng Khách Sạn Đà Nẵng

Công viên Châu Á Tuyển dụng nhiều vị trí 2019

Công viên Châu Á Tuyển dụng nhiều vị trí 2019

Ngày đăng: 30 - 05 - 2019

Thông tin tuyển dụng mới nhất tại Công viên Châu Á Đà Nẵng. Công viên Châu Á Đà nẵng tuyển dụng nhiều vị trí 2019. Thời hạn tuyển dụng đến hết 30/6/2019. ==>> Nên xem: Giá...

Công viên Châu Á tuyển dụng Bếp chính T6/2019

Công viên Châu Á tuyển dụng Bếp chính T6/2019

Ngày đăng: 30 - 05 - 2019

Thông tin tuyển dụng tại Công viên Châu Á Đà Nẵng – Địa điểm vui chơi giải trí bậc nhất Đà Nẵng. 2019 này, Công viên Châu Á đã và đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn. Dưới đây...

Công viên Châu Á tuyển NV Nhà hàng

Công viên Châu Á tuyển NV Nhà hàng

Ngày đăng: 30 - 05 - 2019

Thông tin tuyển dụng tại Công viên Châu Á Đà Nẵng – Địa điểm vui chơi giải trí bậc nhất Đà Nẵng. 2019 này, Công viên Châu Á đã và đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn. Dưới đây...

Công viên Châu Á tuyển nhân viên thu ngân T6/2019

Công viên Châu Á tuyển nhân viên thu ngân T6/2019

Ngày đăng: 30 - 05 - 2019

Thông tin tuyển dụng tại Công viên Châu Á Đà Nẵng – Địa điểm vui chơi giải trí bậc nhất Đà Nẵng. 2019 này, Công viên Châu Á đã và đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn. Dưới đây...

1 2 3 5