Tuyển Dụng Khách Sạn Đà Nẵng

Công viên Châu Á tuyển dụng NV bảo trì điện tử

Công viên Châu Á tuyển dụng NV bảo trì điện tử

Ngày đăng: 30 - 05 - 2019

Thông tin tuyển dụng tại Công viên Châu Á Đà Nẵng – Địa điểm vui chơi giải trí bậc nhất Đà Nẵng. 2019 này, Công viên Châu Á đã và đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn. Dưới đây...

Công viên Châu Á tuyển dụng   NV âm thanh ánh sáng T6-2019

Công viên Châu Á tuyển dụng NV âm thanh ánh sáng T6-2019

Ngày đăng: 30 - 05 - 2019

Thông tin tuyển dụng tại Công viên Châu Á Đà Nẵng – Địa điểm vui chơi giải trí bậc nhất Đà Nẵng. 2019 này, Công viên Châu Á đã và đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn. Dưới đây...

Công viên Châu Á tuyển dụng  nhân viên kỹ thuật T6-2019

Công viên Châu Á tuyển dụng nhân viên kỹ thuật T6-2019

Ngày đăng: 30 - 05 - 2019

Thông tin tuyển dụng tại Công viên Châu Á Đà Nẵng – Địa điểm vui chơi giải trí bậc nhất Đà Nẵng. 2019 này, Công viên Châu Á đã và đang tuyển dụng nhiều vị trí...

Khách sạn Đông Dương Đà Nẵng tuyển dụng T5/2019

Khách sạn Đông Dương Đà Nẵng tuyển dụng T5/2019

Ngày đăng: 20 - 05 - 2019

Chuyên mục: Tuyển dụng khách sạn Đà Nẵng. Khách sạn 4 sao Đông Dương cần tuyển các vị trí nhân sự như sau: ==>> Khách sạn Risemount Đà Nẵng Tuyển dụng 16 vị trí LỄ TÂN...

1 2 3 4 5